คาสิโนออนไลน์มือถือ_เล่นคาสิโนปอยเปต_ทดลองเล่นฟรี 500 https://www.google.com/https:/39a/legislative-business/bills-statutes en en nagelsb@gov.ns.ca Copyright 2017 Wed, 5 Dec 2018 20:18:00 -0400 Question Period - October 25, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171025.mp3 Question Period - October 25, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171025.mp3 Question Period - October 24, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171024.mp3 Question Period - October 24, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171024.mp3 Question Period - October 20, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171020.mp3 Question Period - October 20, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171020.mp3 Question Period - October 19, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171019.mp3 Question Period - October 19, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171019.mp3 Question Period - October 18, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171018.mp3 Question Period - October 18, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171018.mp3 Question Period - October 17, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171017.mp3 Question Period - October 17, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171017.mp3 Question Period - October 13, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171013.mp3 Question Period - October 13, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171013.mp3 Question Period - October 12, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171012.mp3 Question Period - October 12, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171012.mp3 Question Period - October 11, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171011.mp3 Question Period - October 11, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171011.mp3 Question Period - October 10, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171010.mp3 Question Period - October 10, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171010.mp3 Question Period - October 6, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171006.mp3 Question Period - October 6, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171006.mp3 Question Period - October 5, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171005.mp3 Question Period - October 5, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171005.mp3 Question Period - October 4, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171004.mp3 Question Period - October 4, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171004.mp3 Question Period - October 3, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171003.mp3 Question Period - October 3, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20171003.mp3 Question Period - September 29, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170929.mp3 Question Period - September 29, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170929.mp3 Question Period - September 28, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170928.mp3 Question Period - September 28, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170928.mp3 Question Period - September 27, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170927.mp3 Question Period - September 27, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170927.mp3 Question Period - September 26, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170926.mp3 Question Period - September 26, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170926.mp3 Question Period - September 22, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170922.mp3 Question Period - September 22, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170922.mp3 Question Period - April 28, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170428.mp3 Question Period - April 28, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170428.mp3 Question Period - April 27, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170427.mp3 Question Period - April 27, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170427.mp3 Question Period - April 26, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170426.mp3 Question Period - April 26, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170426.mp3 Question Period - April 25, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170425.mp3 Question Period - April 25, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170425.mp3 Question Period - February 21, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170221.mp3 Question Period - February 21, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170221.mp3 Question Period - February 17, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170217.mp3 Question Period - February 17, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170217.mp3 Question Period - February 16, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170216.mp3 Question Period - February 16, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170216.mp3 Question Period - February 15, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170215.mp3 Question Period - February 15, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170215.mp3 Question Period - February 14, 2017 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170214.mp3 Question Period - February 14, 2017 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20170214.mp3 Question Period - November 10, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161110.mp3 Question Period - November 10, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161110.mp3 Question Period - November 9, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161109.mp3 Question Period - November 9, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161109.mp3 Question Period - November 8, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161108.mp3 Question Period - November 8, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161108.mp3 Question Period - November 4, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161104.mp3 Question Period - November 4, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161104.mp3 Question Period - November 3, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161103.mp3 Question Period - November 3, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161103.mp3 Question Period - November 2, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161102.mp3 Question Period - November 2, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161102.mp3 Question Period - November 1, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161101.mp3 Question Period - November 1, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161101.mp3 Question Period - October 28, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161028.mp3 Question Period - October 28, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161028.mp3 Question Period - October 27, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161027.mp3 Question Period - October 27, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161027.mp3 Question Period - October 26, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161026.mp3 Question Period - October 26, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161026.mp3 Question Period - October 25, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161025.mp3 Question Period - October 25, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161025.mp3 Question Period - October 24, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161024.mp3 Question Period - October 24, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161024.mp3 Question Period - October 21, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161021.mp3 Question Period - October 21, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161021.mp3 Question Period - October 20, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161020.mp3 Question Period - October 20, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161020.mp3 Question Period - October 19, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161019.mp3 Question Period - October 19, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161019.mp3 Question Period - October 18, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161018.mp3 Question Period - October 18, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161018.mp3 Question Period - October 14, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161014.mp3 Question Period - October 14, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20161014.mp3 Question Period - May 20, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160520.mp3 Question Period - May 20, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160520.mp3 Question Period - May 19, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160519.mp3 Question Period - May 19, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160519.mp3 Question Period - May 18, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160518.mp3 Question Period - May 18, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160518.mp3 Question Period - May 17, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160517.mp3 Question Period - May 17, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160517.mp3 Question Period - May 13, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160513.mp3 Question Period - May 13, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160513.mp3 Question Period - May 12, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160512.mp3 Question Period - May 12, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160512.mp3 Question Period - May 11, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160511.mp3 Question Period - May 11, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160511.mp3 Question Period - May 10, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160510.mp3 Question Period - May 10, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160510.mp3 Question Period - May 6, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160506.mp3 Question Period - May 6, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160506.mp3 Question Period - May 5, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160505.mp3 Question Period - May 5, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160505.mp3 Question Period - May 4, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160504.mp3 Question Period - May 4, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160504.mp3 Question Period - May 3, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160503.mp3 Question Period - May 3, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160503.mp3 Question Period - April 29, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160429.mp3 Question Period - April 29, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160429.mp3 Question Period - April 28, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160428.mp3 Question Period - April 28, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160428.mp3 Question Period - April 27, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160427.mp3 Question Period - April 27, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160427.mp3 Question Period - April 26, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160426.mp3 Question Period - April 26, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160426.mp3 Question Period - April 22, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160422.mp3 Question Period - April 22, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160422.mp3 Question Period - April 21, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160421.mp3 Question Period - April 21, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160421.mp3 Question Period - April 20, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160420.mp3 Question Period - April 20, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160420.mp3 Question Period - April 19, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160419.mp3 Question Period - April 19, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160419.mp3 Question Period - April 15, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160415.mp3 Question Period - April 15, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160415.mp3 Question Period - April 14, 2016 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160414.mp3 Question Period - April 14, 2016 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20160414.mp3 Question Period - December 18, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151218.mp3 Question Period - December 18, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151218.mp3 Question Period - December 17, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151217.mp3 Question Period - December 17, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151217.mp3 Question Period - December 16, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151216.mp3 Question Period - December 16, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151216.mp3 Question Period - December 15, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151215.mp3 Question Period - December 15, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151215.mp3 Question Period - December 11, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151211.mp3 Question Period - December 11, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151211.mp3 Question Period - December 10, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151210.mp3 Question Period - December 10, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151210.mp3 Question Period - December 9, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151209.mp3 Question Period - December 9, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151209.mp3 Question Period - December 8, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151208.mp3 Question Period - December 8, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151208.mp3 Question Period - December 4, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151204.mp3 Question Period - December 4, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151204.mp3 Question Period - December 3, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151203.mp3 Question Period - December 3, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151203.mp3 Question Period - December 2, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151202.mp3 Question Period - December 2, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151202.mp3 Question Period - December 1, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151201.mp3 Question Period - December 1, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151201.mp3 Question Period - November 27, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151127.mp3 Question Period - November 27, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151127.mp3 Question Period - November 26, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151126.mp3 Question Period - November 26, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151126.mp3 Question Period - November 25, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151125.mp3 Question Period - November 25, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151125.mp3 Question Period - November 24, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151124.mp3 Question Period - November 24, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151124.mp3 Question Period - November 20, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151120.mp3 Question Period - November 20, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151120.mp3 Question Period - November 19, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151119.mp3 Question Period - November 19, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151119.mp3 Question Period - November 18, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151118.mp3 Question Period - November 18, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151118.mp3 Question Period - November 17, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151117.mp3 Question Period - November 17, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151117.mp3 Question Period - November 13, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151113.mp3 Question Period - November 13, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151113.mp3 Question Period - November 12, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151112.mp3 Question Period - November 12, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20151112.mp3 Question Period - May 8, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150508.mp3 Question Period - May 8, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150508.mp3 Question Period - May 7, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150507.mp3 Question Period - May 7, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150507.mp3 Question Period - May 6, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150506.mp3 Question Period - May 6, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150506.mp3 Question Period - May 5, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150505.mp3 Question Period - May 5, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150505.mp3 Question Period - May 1, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150501.mp3 Question Period - May 1, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150501.mp3 Question Period - April 30, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150430.mp3 Question Period - April 30, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150430.mp3 Question Period - April 29, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150429.mp3 Question Period - April 29, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150429.mp3 Question Period - April 28, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150428.mp3 Question Period - April 28, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150428.mp3 Question Period - April 24, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150424.mp3 Question Period - April 24, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150424.mp3 Question Period - April 23, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150423.mp3 Question Period - April 23, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150423.mp3 Question Period - April 22, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150422.mp3 Question Period - April 22, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150422.mp3 Question Period - April 21, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150421.mp3 Question Period - April 21, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150421.mp3 Question Period - April 17, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150417.mp3 Question Period - April 17, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150417.mp3 Question Period - April 16, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150416.mp3 Question Period - April 16, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150416.mp3 Question Period - April 15, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150415.mp3 Question Period - April 15, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150415.mp3 Question Period - April 14, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150414.mp3 Question Period - April 14, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150414.mp3 Question Period - April 10, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150410.mp3 Question Period - April 10, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150410.mp3 Question Period - April 9, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150409.mp3 Question Period - April 9, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150409.mp3 Question Period - April 8, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150408.mp3 Question Period - April 8, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150408.mp3 Question Period - April 7, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150407.mp3 Question Period - April 7, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150407.mp3 Question Period - April 2, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150402.mp3 Question Period - April 2, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150402.mp3 Question Period - April 1, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150401.mp3 Question Period - April 1, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150401.mp3 Question Period - March 31, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150331.mp3 Question Period - March 31, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150331.mp3 Question Period - March 27, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150327.mp3 Question Period - March 27, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150327.mp3 Question Period - March 26, 2015 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150326.mp3 Question Period - March 26, 2015 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20150326.mp3 Question Period - November 20, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141120.mp3 Question Period - November 20, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141120.mp3 Question Period - November 19, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141119.mp3 Question Period - November 19, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141119.mp3 Question Period - November 18, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141118.mp3 Question Period - November 18, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141118.mp3 Question Period - November 14, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141114.mp3 Question Period - November 14, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141114.mp3 Question Period - November 13, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141113.mp3 Question Period - November 13, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141113.mp3 Question Period - November 12, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141112.mp3 Question Period - November 12, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141112.mp3 Question Period - November 7, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141107.mp3 Question Period - November 7, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141107.mp3 Question Period - November 6, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141106.mp3 Question Period - November 6, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141106.mp3 Question Period - November 5, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141105.mp3 Question Period - November 5, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141105.mp3 Question Period - November 4, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141104.mp3 Question Period - November 4, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141104.mp3 Question Period - October 31, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141031.mp3 Question Period - October 31, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141031.mp3 Question Period - October 30, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141030.mp3 Question Period - October 30, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141030.mp3 Question Period - October 29, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141029.mp3 Question Period - October 29, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141029.mp3 Question Period - October 28, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141028.mp3 Question Period - October 28, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141028.mp3 Question Period - October 23, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141023.mp3 Question Period - October 23, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141023.mp3 Question Period - October 22, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141022.mp3 Question Period - October 22, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141022.mp3 Question Period - October 21, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141021.mp3 Question Period - October 21, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141021.mp3 Question Period - October 16, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141016.mp3 Question Period - October 16, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141016.mp3 Question Period - October 15, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141015.mp3 Question Period - October 15, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141015.mp3 Question Period - October 14, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141014.mp3 Question Period - October 14, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141014.mp3 Question Period - October 9, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141009.mp3 Question Period - October 9, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141009.mp3 Question Period - October 8, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141008.mp3 Question Period - October 8, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141008.mp3 Question Period - October 7, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141007.mp3 Question Period - October 7, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141007.mp3 Question Period - October 2, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141002.mp3 Question Period - October 2, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141002.mp3 Question Period - October 1, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141001.mp3 Question Period - October 1, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20141001.mp3 Question Period - September 30, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140930.mp3 Question Period - September 30, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140930.mp3 Question Period - May 1, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140501.mp3 Question Period - May 1, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140501.mp3 Question Period - April 30, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140430.mp3 Question Period - April 30, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140430.mp3 Question Period - April 29, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140429.mp3 Question Period - April 29, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140429.mp3 Question Period - April 24, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140424.mp3 Question Period - April 24, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140424.mp3 Question Period - April 23, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140423.mp3 Question Period - April 23, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140423.mp3 Question Period - April 22, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140422.mp3 Question Period - April 22, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140422.mp3 Question Period - April 17, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140417.mp3 Question Period - April 17, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140417.mp3 Question Period - April 16, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140416.mp3 Question Period - April 16, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140416.mp3 Question Period - April 15, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140415.mp3 Question Period - April 15, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140415.mp3 Question Period - April 10, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140410.mp3 Question Period - April 10, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140410.mp3 Question Period - April 9, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140409.mp3 Question Period - April 9, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140409.mp3 Question Period - April 8, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140408.mp3 Question Period - April 8, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140408.mp3 Question Period - April 3, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140403.mp3 Question Period - April 3, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140403.mp3 Question Period - April 2, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140402.mp3 Question Period - April 2, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140402.mp3 Question Period - April 1, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140401.mp3 Question Period - April 1, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140401.mp3 Question Period - March 27, 2014 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140327.mp3 Question Period - March 27, 2014 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20140327.mp3 Question Period - December 12, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131212.mp3 Question Period - December 12, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131212.mp3 Question Period - December 11, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131211.mp3 Question Period - December 11, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131211.mp3 Question Period - December 10, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131210.mp3 Question Period - December 10, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131210.mp3 Question Period - December 5, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131205.mp3 Question Period - December 5, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131205.mp3 Question Period - December 4, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131204.mp3 Question Period - December 4, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131204.mp3 Question Period - December 3, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131203.mp3 Question Period - December 3, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20131203.mp3 Question Period - May 9, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130509.mp3 Question Period - May 9, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130509.mp3 Question Period - May 8, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130508.mp3 Question Period - May 8, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130508.mp3 Question Period - May 7, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130507.mp3 Question Period - May 7, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130507.mp3 Question Period - May 2, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130502.mp3 Question Period - May 2, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130502.mp3 Question Period - May 1, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130501.mp3 Question Period - May 1, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130501.mp3 Question Period - April 30, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130430.mp3 Question Period - April 30, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130430.mp3 Question Period - April 25, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130425.mp3 Question Period - April 25, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130425.mp3 Question Period - April 24, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130424.mp3 Question Period - April 24, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130424.mp3 Question Period - April 23, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130423.mp3 Question Period - April 23, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130423.mp3 Question Period - April 18, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130418.mp3 Question Period - April 18, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130418.mp3 Question Period - April 17, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130417.mp3 Question Period - April 17, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130417.mp3 Question Period - April 16, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130416.mp3 Question Period - April 16, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130416.mp3 Question Period - April 11, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130411.mp3 Question Period - April 11, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130411.mp3 Question Period - April 10, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130410.mp3 Question Period - April 10, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130410.mp3 Question Period - April 9, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130409.mp3 Question Period - April 9, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130409.mp3 Question Period - April 4, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130404.mp3 Question Period - April 4, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130404.mp3 Question Period - April 3, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130403.mp3 Question Period - April 3, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130403.mp3 Question Period - April 2, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130402.mp3 Question Period - April 2, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130402.mp3 Question Period - March 28, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130328.mp3 Question Period - March 28, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130328.mp3 Question Period - March 27, 2013 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130327.mp3 Question Period - March 27, 2013 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20130327.mp3 Question Period - December 6, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121206.mp3 Question Period - December 6, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121206.mp3 Question Period - December 5, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121205.mp3 Question Period - December 5, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121205.mp3 Question Period - December 4, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121204.mp3 Question Period - December 4, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121204.mp3 Question Period - November 29, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121129.mp3 Question Period - November 29, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121129.mp3 Question Period - November 28, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121128.mp3 Question Period - November 28, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121128.mp3 Question Period - November 27, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121127.mp3 Question Period - November 27, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121127.mp3 Question Period - November 22, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121122.mp3 Question Period - November 22, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121122.mp3 Question Period - November 21, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121121.mp3 Question Period - November 21, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121121.mp3 Question Period - November 20, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121120.mp3 Question Period - November 20, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121120.mp3 Question Period - November 15, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121115.mp3 Question Period - November 15, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121115.mp3 Question Period - November 14, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121114.mp3 Question Period - November 14, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121114.mp3 Question Period - November 13, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121113.mp3 Question Period - November 13, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121113.mp3 Question Period - November 8, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121108.mp3 Question Period - November 8, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121108.mp3 Question Period - November 7, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121107.mp3 Question Period - November 7, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121107.mp3 Question Period - November 6, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121106.mp3 Question Period - November 6, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121106.mp3 Question Period - November 1, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121101.mp3 Question Period - November 1, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121101.mp3 Question Period - October 31, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121031.mp3 Question Period - October 31, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121031.mp3 Question Period - October 30, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121030.mp3 Question Period - October 30, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121030.mp3 Question Period - October 25, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121025.mp3 Question Period - October 25, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20121025.mp3 Question Period - May 17, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120517.mp3 Question Period - May 17, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120517.mp3 Question Period - May 16, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120516.mp3 Question Period - May 16, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120516.mp3 Question Period - May 15, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120515.mp3 Question Period - May 15, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120515.mp3 Question Period - May 10, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120510.mp3 Question Period - May 10, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120510.mp3 Question Period - May 9, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120509.mp3 Question Period - May 9, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120509.mp3 Question Period - May 8, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120508.mp3 Question Period - May 8, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120508.mp3 Question Period - May 3, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120503.mp3 Question Period - May 3, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120503.mp3 Question Period - May 2, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120502.mp3 Question Period - May 2, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120502.mp3 Question Period - May 1, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120501.mp3 Question Period - May 1, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120501.mp3 Question Period - April 26, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120426.mp3 Question Period - April 26, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120426.mp3 Question Period - April 25, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120425.mp3 Question Period - April 25, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120425.mp3 Question Period - April 24, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120424.mp3 Question Period - April 24, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120424.mp3 Question Period - April 19, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120419.mp3 Question Period - April 19, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120419.mp3 Question Period - April 18, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120418.mp3 Question Period - April 18, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120418.mp3 Question Period - April 17, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120417.mp3 Question Period - April 17, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120417.mp3 Question Period - April 12, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120412.mp3 Question Period - April 12, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120412.mp3 Question Period - April 11, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120411.mp3 Question Period - April 11, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120411.mp3 Question Period - April 10, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120410.mp3 Question Period - April 10, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120410.mp3 Question Period - April 5, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120405.mp3 Question Period - April 5, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120405.mp3 Question Period - April 4, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120404.mp3 Question Period - April 4, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120404.mp3 Question Period - April 3, 2012 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120403.mp3 Question Period - April 3, 2012 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20120403.mp3 Question Period - December 15, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111215.mp3 Question Period - December 15, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111215.mp3 Question Period - December 14, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111214.mp3 Question Period - December 14, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111214.mp3 Question Period - December 13, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111213.mp3 Question Period - December 13, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111213.mp3 Question Period - December 8, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111208.mp3 Question Period - December 8, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111208.mp3 Question Period - December 7, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111207.mp3 Question Period - December 7, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111207.mp3 Question Period - December 6, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111206.mp3 Question Period - December 6, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111206.mp3 Question Period - December 1, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111201.mp3 Question Period - December 1, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111201.mp3 Question Period - November 30, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111130.mp3 Question Period - November 30, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111130.mp3 Question Period - November 29, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111129.mp3 Question Period - November 29, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111129.mp3 Question Period - November 24, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111124.mp3 Question Period - November 24, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111124.mp3 Question Period - November 23, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111123.mp3 Question Period - November 23, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111123.mp3 Question Period - November 22, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111122.mp3 Question Period - November 22, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111122.mp3 Question Period - November 17, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111117.mp3 Question Period - November 17, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111117.mp3 Question Period - November 16, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111116.mp3 Question Period - November 16, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111116.mp3 Question Period - November 15, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111115.mp3 Question Period - November 15, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111115.mp3 Question Period - November 10, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111110.mp3 Question Period - November 10, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111110.mp3 Question Period - November 9, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111109.mp3 Question Period - November 9, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111109.mp3 Question Period - November 8, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111108.mp3 Question Period - November 8, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111108.mp3 Question Period - November 3, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111103.mp3 Question Period - November 3, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111103.mp3 Question Period - November 2, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111102.mp3 Question Period - November 2, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111102.mp3 Question Period - November 1, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111101.mp3 Question Period - November 1, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20111101.mp3 Question Period - May 19, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110519.mp3 Question Period - May 19, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110519.mp3 Question Period - May 18, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110518.mp3 Question Period - May 18, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110518.mp3 Question Period - May 17, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110517.mp3 Question Period - May 17, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110517.mp3 Question Period - May 12, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110512.mp3 Question Period - May 12, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110512.mp3 Question Period - May 11, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110511.mp3 Question Period - May 11, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110511.mp3 Question Period - May 10, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110510.mp3 Question Period - May 10, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110510.mp3 Question Period - May 5, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110505.mp3 Question Period - May 5, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110505.mp3 Question Period - May 4, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110504.mp3 Question Period - May 4, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110504.mp3 Question Period - May 3, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110503.mp3 Question Period - May 3, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110503.mp3 Question Period - April 28, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110428.mp3 Question Period - April 28, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110428.mp3 Question Period - April 27, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110427.mp3 Question Period - April 27, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110427.mp3 Question Period - April 26, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110426.mp3 Question Period - April 26, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110426.mp3 Question Period - April 21, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110421.mp3 Question Period - April 21, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110421.mp3 Question Period - April 20, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110420.mp3 Question Period - April 20, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110420.mp3 Question Period - April 19, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110419.mp3 Question Period - April 19, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110419.mp3 Question Period - April 14, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110414.mp3 Question Period - April 14, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110414.mp3 Question Period - April 13, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110413.mp3 Question Period - April 13, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110413.mp3 Question Period - April 12, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110412.mp3 Question Period - April 12, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110412.mp3 Question Period - April 7, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110407.mp3 Question Period - April 7, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110407.mp3 Question Period - April 6, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110406.mp3 Question Period - April 6, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110406.mp3 Question Period - April 5, 2011 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110405.mp3 Question Period - April 5, 2011 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20110405.mp3 Question Period - December 9, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101209.mp3 Question Period - December 9, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101209.mp3 Question Period - December 8, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101208.mp3 Question Period - December 8, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101208.mp3 Question Period - December 7, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101207.mp3 Question Period - December 7, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101207.mp3 Question Period - December 2, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101202.mp3 Question Period - December 2, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101202.mp3 Question Period - December 1, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101201.mp3 Question Period - December 1, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101201.mp3 Question Period - November 30, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101130.mp3 Question Period - November 30, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101130.mp3 Question Period - November 25, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101125.mp3 Question Period - November 25, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101125.mp3 Question Period - November 24, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101124.mp3 Question Period - November 24, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101124.mp3 Question Period - November 23, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101123.mp3 Question Period - November 23, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101123.mp3 Question Period - November 18, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101118.mp3 Question Period - November 18, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101118.mp3 Question Period - November 17, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101117.mp3 Question Period - November 17, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101117.mp3 Question Period - November 16, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101116.mp3 Question Period - November 16, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101116.mp3 Question Period - November 10, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101110.mp3 Question Period - November 10, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101110.mp3 Question Period - November 9, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101109.mp3 Question Period - November 9, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101109.mp3 Question Period - November 4, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101104.mp3 Question Period - November 4, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101104.mp3 Question Period - November 3, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101103.mp3 Question Period - November 3, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101103.mp3 Question Period - November 2, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101102.mp3 Question Period - November 2, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101102.mp3 Question Period - October 28, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101028.mp3 Question Period - October 28, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20101028.mp3 Question Period - May 11, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100511.mp3 Question Period - May 11, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100511.mp3 Question Period - May 6, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100506.mp3 Question Period - May 6, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100506.mp3 Question Period - May 5, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100505.mp3 Question Period - May 5, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100505.mp3 Question Period - May 4, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100504.mp3 Question Period - May 4, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100504.mp3 Question Period - April 29, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100429.mp3 Question Period - April 29, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100429.mp3 Question Period - April 28, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100428.mp3 Question Period - April 28, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100428.mp3 Question Period - April 27, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100427.mp3 Question Period - April 27, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100427.mp3 Question Period - April 22, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100422.mp3 Question Period - April 22, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100422.mp3 Question Period - April 21, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100421.mp3 Question Period - April 21, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100421.mp3 Question Period - April 20, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100420.mp3 Question Period - April 20, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100420.mp3 Question Period - April 15, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100415.mp3 Question Period - April 15, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100415.mp3 Question Period - April 14, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100414.mp3 Question Period - April 14, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100414.mp3 Question Period - April 13, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100413.mp3 Question Period - April 13, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100413.mp3 Question Period - April 8, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100408.mp3 Question Period - April 8, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100408.mp3 Question Period - April 7, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100407.mp3 Question Period - April 7, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100407.mp3 Question Period - April 6, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100406.mp3 Question Period - April 6, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100406.mp3 Question Period - April 1, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100401.mp3 Question Period - April 1, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100401.mp3 Question Period - March 31, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100331.mp3 Question Period - March 31, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100331.mp3 Question Period - March 30, 2010 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100330.mp3 Question Period - March 30, 2010 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20100330.mp3 Question Period - November 5, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091105.mp3 Question Period - November 5, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091105.mp3 Question Period - November 4, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091104.mp3 Question Period - November 4, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091104.mp3 Question Period - November 3, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091103.mp3 Question Period - November 3, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091103.mp3 Question Period - October 29, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091029.mp3 Question Period - October 29, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091029.mp3 Question Period - October 28, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091028.mp3 Question Period - October 28, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091028.mp3 Question Period - October 27, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091027.mp3 Question Period - October 27, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091027.mp3 Question Period - October 22, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091022.mp3 Question Period - October 22, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091022.mp3 Question Period - October 21, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091021.mp3 Question Period - October 21, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091021.mp3 Question Period - October 20, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091020.mp3 Question Period - October 20, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091020.mp3 Question Period - October 15, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091015.mp3 Question Period - October 15, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091015.mp3 Question Period - October 14, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091014.mp3 Question Period - October 14, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091014.mp3 Question Period - October 14, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP%20Oct%2014%2C%202009.mp3 Question Period - October 14, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP%20Oct%2014%2C%202009.mp3 Question Period - October 13, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091013.mp3 Question Period - October 13, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091013.mp3 Question Period - October 8, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091008.mp3 Question Period - October 8, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091008.mp3 Question Period - October 7, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091007.mp3 Question Period - October 7, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091007.mp3 Question Period - October 6, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091006.mp3 Question Period - October 6, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091006.mp3 Question Period - October 1, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091001.mp3 Question Period - October 1, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20091001.mp3 Question Period - September 30, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090930.mp3 Question Period - September 30, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090930.mp3 Question Period - September 29, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090929.mp3 Question Period - September 29, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090929.mp3 Question Period - September 24, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090924.mp3 Question Period - September 24, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090924.mp3 Question Period - September 23, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090923.mp3 Question Period - September 23, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090923.mp3 Question Period - September 22, 2009 https://www.google.com/https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090922.mp3 Question Period - September 22, 2009 Audio, Question Period https:/39a/sites/default/files/audioupload/QP20090922.mp3